ENESTÅENDE LUFTRENSER

MAKSIMAL EFFEKT

UniqAir

UniqAir er en unik innendørs luftrenser som har blitt testet av VTT Teknisk Forskningsenter i Finland og Finlands Institutt for yrkeshelse. UniqAir fjerner gassformige urenheter, lukter, mugg, fibre og fine partikler fra luften ved å sirkulere det gjennom tre ulike filtre.

Våre fleksible tjenester gir deg mulighet til å leie UniqAir luftrensere, eller kjøpe produktet. Kontakt oss for å lære mer om de alternativene som best passer dine spesifikke behov!

Gratis test i 14 dager - ta kontakt!

UniqAir kan leies månedlig til bedrifter og
alle filtre er inkludert i leien.

UniqAir - lite vedlikehold

UniqAir luftrenser er lett å ta i bruk og vedlikeholde. Det grove filteret må rengjøres eller byttes hver sjette måned, og HEPA-filteret og det aktiverte karbonfilteret hver 12. måned.

I lokaler med innendørs luftkvalitetsproblemer, er den rensende effekten av UniqAir tydelig merkbar etter kun noen få timers bruk.

UniqAir luftrenseren har allerede gitt klare fordeler til tusenvis av brukere. Vår profesjonelle nivåløsning sørger for ren innendørs luft i driftslokaler til årsaken til luftkvalitetsproblemer er blitt identifisert og løst.

UniqAir er utviklet for å forbedre kvaliteten på inneluft gjennom sitt unike aktiverte karbonfilter og HEPA-filtrering. Enheten filtrerer luften gjennom tre filtre, fjerner gassformige urenheter (miljøkj., mykotoksiner), lukter, mugg og fine partikler.

UniqAir - 3 ulike filtre

1) Det grove filteret i UniqAir luftrenseren fjerner de største partiklene som støv og pollen fra luften. Grovfilteret ligger rett under hengslene på kabinettet, noe som gjør inspeksjon og regelmessig vedlikehold enkelt.

2) Det unike aktiverte karbonfilteret filtrerer effektivt gassformige urenheter og lukt fra luften. Karbonkombinasjonen som brukes i UniqAir er resultatet av langsiktig utviklingsarbeid. Den unike kombinasjonen er i stand til å absorbere nesten alle forbindelser som er skadelige for menneskers helse fra luften.

Aktivt karbon er et rent, porøst materiale med et meget stort overflateareal. Overflaten på ett gram aktivert karbon er nesten 2000 m2, hele overflaten absorberer urenheter.

3) HEPA-filteret er det tredje filteret på enheten. Det filtrerer fine partikler, mikrober og mugg fra luften. Dette fjerner mange av de viktigste årsakene til allergiske reaksjoner. Basert på klassifiseringen fjerner HEPA filter 99,97% av de fine partiklene i luften. Enheten leveres med et H11-klasse EPA-filter av høy kvalitet som standard. 

Et H13 klasse HEPA filter kan bestilles separat. 

UniqAir fjerner effektivt...

Flyktige organiske forbindelser 

Uorganiske forbindelser

Allergener

Mugg

Virus

Bakterie

Mikrober

Støv og pollen

Lukter

Ozon

Ammoniakk

Tekniske spesifikasjoner, UniqAir S:

Høyde 104 cm, bredde 32 cm, dybde 32 cm

Rengjøring av luft prestasjonsrate 86 m³ eller 155 m³ per time

Strømforbruk 17/32 W

Støynivå 29,5 eller 38 dB (A)

UniqAir har ingen elektroniske filtre, så det genererer ikke ozon.

Puste må man, hele tiden.

Ta kontakt for test av UniqAir

Skriv en kort melding så tar vi kontakt med deg. 

© 2018 UniqAir. Trademarks and brands are the property of their respective owners.